ابدومینوپلاستی

آشنایی با روش تهاجمی ابدومینوپلاستی

ابدومینوپلاستی یا (Tummy tuck) یک عمل جراحی زیبایی است که شکم را لاغرتر و محکمتر می کند. در عمل جراحی، پوست و چربی اضافی در قسمت میانی و پایین شکم برداشته می شود تا منجر به محکم شن عضلات دیواره شکم شود. این عمل برای افرادی ک بعد از بارداری و یا کاهش وزن شدید دچار افتادگی و ضعف بافت های بدن خود شده اند، توصیه می شود.

ابدومینوپلاستی

روش های ابدومینوپلاستی

- ابدومینوپلاستی کامل که شامل مراحل زیر است:

یک برش از بین دو مفصل ران زیر شکم ایجاد می شود.

برش دیگری ایجاد می شود تا ناف را از پوست اطرافش رها کند.

پوست از دیواره شکم جدا می شود تا ماهیچه ها را آزاد کند که سفت شوند. دیواره عضله توسط بخیه ها سفت می شود.

اغلب از لیپوساکشن برای ترمیم نواحی جراحی ابدومینو استفاده می شود.

پانسمان و فشرده سازی انحام می شود و مایعات اضافی خشک می شوند.

- ابدومینوپلاستی جزیی شامل مراحل زیر است:

برش کوچکی انجام می شود.

پوست و چربی از ناحیه پایینی شکم جدا شده و بقیه پوست کشیده شده، مابقی آن حذف می شود.

گاهی از لیپوساکشن برای بهبود ناحیه جراحی استفاده می شود.

بقیه قسمت ها سرجای خود باز می گردند.

- ابدومینوپلاستی قابل تعمیم

همان ابدومینوپلاستی کامل است به همراه جراحی قسمت جانبی ران

جراحی تمام مراحل ابدومینوپلاستی کامل را انجام می دهد. همچنین میتوانید بعد از آن عمل های ترمیم را انجام دهید.

- ابدومینوپلاستی با فشار قسمت های جانبی بالایی

این جراحی بیش از چهار ساعت زمان می برد. در روش های ابدومینوپلاستی متداول، ماهیچه ها در خطوط عمودی سفت می شوند. در روش های نوین، علاوه بر آن از فشار قسمت های جانبی بالایی نیز استفاده می شود.

- آبدومینوپلاسی شناور یا روش FAB

در این روش جدید، اجازه حالت دادن و سفت کردن برش های کوچکی که اطراف ناف نیستن را داریم. در حین ایجاد برش های کوچک، پوست های اضافی برداشته و ناف به طور موقت برداشته می شود. ماهیچه ها اجازه فرم دهی و سفت شدن دارند. سپس ناف به سرجای خودش و یا حتی کمی پایین تر باز می گردد. از لیپوساکشن برای بهبود استفاده می شود.

- ابدومینوپلاستی پیرامونی

همان ابدومینوپلاستی جانبی علاوه برقسمت کفل است. این روش برای کسانی کاربرد دارد که کاهش وزن شدیدی را انجام داده اند.

- روش های ترکیبی

ایبدومینوپلاسی می تواند با جراحی هایی مانند لیپوساکشن، کاهش حجم سینه و بیرون آوردن رحم همراه باشد.

ترمیم و بهبود

با توجه به نوع عمل جراحی و قسمت هایی که بیمار برای جراحی مراجعه نموده دوران ریکاوری حدود یک تا چهار ماه طول می کشد. توصیه می شود که بیمار در این مدت به استراحت بپردازد. فعالیت های سنگین در این دوران اکیدا توصیه نمی شود. ممکن است بدن دچار کبودی هایی شود. مراکز تخصصی معتبر باعث کاهش این کبودی ها می شوند. از بیماران درخواست می شود از نیکوتین و دخانیات در این دوره پرهیز نمایند.

                             xa                                                                       

مرکز لیپوماتیک تهران در تمام مراحل درمان همراه شماست.