کاهش سایز در یک جلسه

کاهش سایز در یک جلسه

20 خرداد1396
کاهش سایز در یک جلسه

کاهش سایز در یک جلسه
کاهش سایز با لیپوماتیک
معمولا تغییر سایز دو الی سه سایز تغییر بعد از عمل لیپوماتیک محسوس است وانگیزه لازم برای کاهش وزن بیشتر نیز معمولا با تغییر سایز امکان پذیر است.

نظرات
5/5 0 0 0
ارسال نظر